Phòng Kế hoạch và Quy hoạch

Điện thoại: 024. 62785507

Email:KHQH-CucDL@moit.gov.vn

Điện thoại: 02462785507

Email: TamNTu@moit.gov.vn

Điện thoại: 02462785507

Email: TungH@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website