Cục Điều tiết điện lực

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 147 474

Fax: (04) 35 543 008

Email:DTDL@moit.gov.vn

Website:http://www.erav.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: HoaTV@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422147470

Email: HuyPQ@moit.gov.vn.

Điện thoại: 02462918824

Email: QuangTT@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422147471

Email: Huunt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website