Phòng Giá điện và phí

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35 543 224

Fax: (04) 35 543 049/ 35 543 008

Điện thoại: 024.62936828

Email: PhuongTH@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.62936828

Email: MaiNTT@moit.gov.vn

Điện thoại: 02435543224

Email: KienNM@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website