Phòng Hệ thống điện

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.22147471

Email: PhongNN@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22147471

Email: HungTV@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website