Phòng Pháp chế

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 148 142

Fax: (04) 35 543 049/ 35 543 008

Điện thoại: 024.22148142

Email: maidt@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22148142

Email: nganpdt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website