Phòng Thị trường điện

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 22 147 478

Fax: (04) 35 543 049/ 35 543 008

Điện thoại: 02422147478

Email: duongvn@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website