Cục Hóa chất

- Địa chỉ: số 21 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.22205057.

- Fax: 024.22205038.

- Email: CucHC@moit.gov.vn.

- Website: http://cuchoachat.gov.vn/

 

Chức năng nhiệm vụ

Email: NgocPM@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22205106

Email: NgocLH@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.62705558

Email: LamHQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.22205638

Email: SonPHN@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website