Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024. 73037898

Fax: 024. 73037897

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: (024) 73037898 (101)

Email: TuanTA@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (103)

Email: TrungCT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website