Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Điện thoại: (04) 22 205 396

Fax: (04) 22 205 397

Email:idea@moit.gov.vn

Website:http://www.idea.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: OanhLH@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422201110

Email: QuangNT@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205550

Email: AnhLV@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205398

Email: huyenntm@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website