Phòng Kế toán - Tài chính

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04. 22.202.104

Fax: (04) 38 264 696; (04) 22 202 525

Điện thoại: 02422205477

Email: thanhnm@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202106

Email: lanlh@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202138

Email: quangdh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website