Phòng Quản trị

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04. 22.202.108

Fax: (04) 38 264 696; (04) 22 202 525

Điện thoại: 02422202591

Email: cuongph@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website