Phòng Quốc phòng - An ninh

Điện thoại: (024) 2220.2568; (024) 6293.0936

Điện thoại: 02422202212

Email: anvd@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202418

Email: H@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202212

Tin nổi bật

Liên kết website