Phòng Thư ký - Tổng hợp

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22202204

Fax: (04) 38 264 696; (04) 22 202 525

Email: PhongPT@moit.gov.vn

Điện thoại: 098784926

Email: Lanptm@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website