Vụ Kế Hoạch - Tài chính

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 2222

Fax: 024 2220 2524

Email:VKH@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: sonbh@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202317

Email: giangngh@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202319

Email: thudva@moit.gov.vn

Email: CoiDV@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205469

Email: vanttk@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205473

Email: HoaNgt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website