Vụ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024.2220.2308

Fax: 024 2220 2525

Chức năng nhiệm vụ

Email: HungLQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202316

Email: cuongdat@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202314

Email: tanNGV@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202416

Email: MinhT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website