Vụ Pháp chế

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 2584

Fax: 024 2220 5493

Email:VPC@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205492

Email: quyentd@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.2585

Email: giangbtb@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website