Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

Địa chỉ: Nhà B, 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: +84 24 2220 5380, +84 24 2220 5381, +84 24 2220 5382

Fax: +84 24 2220 5376, +84 24 2220 2525

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205376

Email: LinhThg@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202362

Email: SanNV@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205484

Email: Duongnguyenhong@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205380

Email: hienngt@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205483

Email: anhvho@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205381

Email: ngocnk@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website