Vụ Thị trường trong nước

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 024 22 205 500

Fax: 024 22 205528/22 205529

Email:VTTTN@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205433

Email: ChinhPV@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205452

Email: NgaLV@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202303

Email: HienNT@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5346

Email: Tuanbna@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website