Báo Công Thương

- Địa chỉ: Tầng 10,11 số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024 39366400

- Fax: 024 39366402

- Email: vanphongbaocongthuong@gmail.com

- Website: http://congthuong.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 024 39366400

Email: MinhNV.BaoCT@moit.gov.vn

Điện thoại: 02439366400

Email: cuongnt.baoct@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422125122

Email: AnhDT.Baoct@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website