Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật tổng hợp

Địa chỉ: Xã Trung Thành- Huyện Phổ Yên- Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.666491

Tin nổi bật

Liên kết website