Trung tâm Thực nghiệm & Chuyển giao công nghệ

Địa chỉ: Xã Trung Thành- Huyện Phổ Yên- Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803866377

Điện thoại: 02803866377

Email: thanhminh2002@gmail.com

Điện thoại: 02803866377

Điện thoại: 02803866377

Tin nổi bật

Liên kết website