Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Địa chỉ: Cơ sở 1: Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên - Cở sở 2: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: (0321) 3943550 - (0241) 3743708

Fax: (0321) 3967065 - (0241) 3740293

Website:http://www.hic.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website