Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Địa chỉ: Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849581

Fax: 0228.3843051

Email:http://cnd.edu.vn/

Website:http://www.nicol.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 03503986919

Email: ndphan@cnd.edu.vn

Điện thoại: 03503849581

Email: binhdtu@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website