Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3844142

Fax: (0280) 3844797

Email:Tnic@cdcntn.edu.vn

Website:http://www.cdcntn.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02083844060

Email: huongnv.ccb@moet.edu.vn

Email: tienluat1980@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website