Trường Cao đẳng Công Nghiệp thực phẩm

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3 849 674

Fax: (0210) 3 846 331

Email:cdtp@fic.edu.vn

Website:fic.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02103898599

Email: luongdd@fic.edu.vn

Điện thoại: 02103720888

Email: nhhung@fic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website