Phòng Quản trị - Thiết bị

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3 854 062

Fax: (0211) 3 873 910

Tin nổi bật

Liên kết website