Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3 861 511- 3 861 511

Fax: (0280) 3 862 079

Email:Cdvietduc@vnn.vn

Website:http://truongvietducthainguyen.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02803862078

Email: sinhvdtn@gmail.com

Điện thoại: 02803862203

Email: nguyenviethaidt@gmail.com

Email: thai78vd@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website