Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3 786 878

Fax: (0320) 3 786 878

Email:csk@moet.edu.vn

Website:http:dltm.edu.vn

Điện thoại: 02203786489

Email: Hongngq@gmail.com

Điện thoại: 0320786492

Email: phamdungshs@gmail.com

Điện thoại: 02203570127

Email: Vuhanh1976@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website