Cơ sở Cần Thơ

Địa chỉ: Số 8 đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.2212440

Fax: 0710.3841257

Website:cosocantho@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 07103744026

Email: nmtien@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 07103841257

Email: ndtu@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 07103841257

Email: htdhanh@ktdn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website