Khoa Quản trị Kinh doanh

Địa chỉ: 269 Phan Xích Long, P.2, Q.PN, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39 904 899

Fax: (08) 38 421 106

Email:khoaqtkd@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0839901638

Email: pxthu@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0839956234

Email: nhson@ktdn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website