Phòng Đào tạo

Địa chỉ: 287 Phan Đình Phùng, Phường 15. Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 446 320

Fax: (08) 38 421 106

Email:phongdaotao@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0838446305

Email: vvhoa@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0838457148

Email: vdnhan@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0838446305

Email: pdcuong@ktdn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website