Phòng Quản lý thiết bị

Địa chỉ: 81 Trần Bình Trọng, P.1, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39 232 404

Fax: (08) 38 421 106

Email:phongqltb@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0839233369

Email: nntong@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0838384064

Email: tttdung@ktdn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website