Phòng Tổ chức - Hành chính

Địa chỉ: 287 Phan Đình Phùng, Phường 15. Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08 38 459 971

Fax: 08 38 421 106

Email:phongtchc@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0839952826

Email: ptthu@ktdn.edu.vn

Điện thoại: 0839900035

Email: thbang@ktdn.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website