Khoa Điện – Điện tử

Địa chỉ: Nhà G

Fax: 0350.3843051

Email:ddt@cnd.edu.vn

Email: phhphong@cnd.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website