Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Địa chỉ: Số 65, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 212 360

Fax: (08) 38 215 951

Email:Ktcaothang@caothang.edu.vn

Website:http://www.caothang.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02838294537

Email: ledinhkha@caothang.edu.vn

Điện thoại: 02838212361

Email: congthanh@caothang.edu.vn

Điện thoại: 02838213110

Email: truongquangtrung@caothang.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website