Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Số 298 - Đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 84-24 37655 121

Fax: 84-24 37655 261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Website:http://www.haui.edu.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 84-24 37655 121

Email: thuckx@haui.edu.vn

Điện thoại: 84-24 37655 121

Email: phamdong.khcn.haui@gmail.com

Điện thoại: 84-24 37655 121

Email: nvthien1970@gmail.com

Điện thoại: 0437655121

Email: PhamBong63@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website