Ban Đầu tư phát triển

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 871606

Fax: (033) 3 871092

Email:phamhungcuongdh@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website