Khoa Tại chức

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 872567

Fax: (033) 3 871092

Email:khoataichuc@qui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website