Trung tâm Thông tin thư viện

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3 676639

Fax: (033) 3 871092

Email:hieudhsp24@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website