Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

Địa chỉ: tầng trệt nhà D, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38940390 – 189, 252

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website