Phòng Dịch vụ

Địa chỉ: Tầng hầm nhà xe, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38940390 – 142

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website