Phòng Kế hoạch Vật tư

Địa chỉ: Tầng 1 nhà C, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Điện thoại: 08 38940390 - 117, 128

Fax: 08 38946268

Tin nổi bật

Liên kết website