Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn- Phường Tây Thạnh- Quận Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 163 315/1673

Fax: (08) 38 163 320

Email:Cntp@hcm.vnn.vn

Website:http://www.cntp.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02838163319

Email: hoannx@hufi.edu.vn

Email: Zthanh76@yahoo.com

Điện thoại: 02838163319

Email: anhlth@hufi.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website