Khoa Giáo dục thể chất

Địa chỉ liên hệ:

- Cơ sở Hà Nội: Văn phòng Khoa GDTC-QP tại nhà HA10 (Cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

- Cơ sở Nam Định: Văn phòng Khoa GDTC-QP tại 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định  

- Website: http://uneti.edu.vn/khoa-giao-duc-the-chat-quoc-phong.html

Trưởng khoa: Phạm Cao Cường; Điện thoại: 0977436888

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website