Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ liên hệ:

- Phòng 104, Tầng 1 – HA8, 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, ĐT 024.36332270;

- Website: https://hoptacquocte.uneti.edu.vn/;  Email: trungtamhtqt@uneti.edu.vn;

Giám đốc trung tâm: Lưu Khánh Cường; Điện thoại: 0983083536

Tin nổi bật

Liên kết website