Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38381010  / 38344975

Email: imi@hn.vnn.vn

Website: http://www.imi-holding.com

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: Tel: (84-24) 38351010/ Máy lẻ 132

Email: Email: vuimiholding@gmail.com

Điện thoại: Tel: (84-24) 38351010 Máy lẻ 142

Email: Email: hvhongimi@gmail.com

Điện thoại: Tel: (84-24) 38351010/ Máy lẻ 131

Email: Email: tnhung.imi@gmail.com

Điện thoại: Tel: (84-24) 38351010/ Máy lẻ 130

Email: Email: training.imi@gmail.com

Điện thoại: Tel: (84-24) 38267085

Tin nổi bật

Liên kết website