Viện Công nghiệp thực phẩm

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 584 318

Fax: (04) 38 584 554

Email:manh@firi.ac.vn

Website:http://www.firi.ac.vn; htth://www.firi.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 024 3858 4481

Email: thanhvn@firi.vn

Điện thoại: 024 3557 1795

Email: thuatbq@firi.vn

Điện thoại: 024 3858 3097

Email: datnm@firi.vn

Tin nổi bật

Liên kết website