Viện Nghiên cứu Cơ khí

Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 647 350

Fax: (04) 37 649 883

Email:narime@narime.gov.vn

Website:http://www.narime.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02437920761

Email: phongpd@narime.gov.vn

Điện thoại: 02432121238

Email: khoavv@narime.gov.vn

Điện thoại: 02438374069

Email: thangph@narime.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website