Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

Địa chỉ: 171-175 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.297336/ 38.243526/ 39. 142284

Fax: (08) 38.243528

Email:http://www.ioop.org.vn

Website:ioop@ioop.org.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 028 38243527

Email: lecongnong@ioop.org.vn / nonglc@gmail.com

Điện thoại: 028 38243526

Email: quynhthu@ioop.org.vn / tnquynhthu75@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website