Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 164 855

Fax: (04) 37 164 842

Email:vielina@hn.vnn.vn

Website:http://www.vielina.com

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0437140150

Email: truyennt@vielina.com; truyennt@hn.vnn.vn

Điện thoại: 0437164841

Email: tue.vielina@hn.vnn.vn

Điện thoại: 84437164855

Email: hungnc@gmx.net

Tin nổi bật

Liên kết website